Lydnadsklass I

Moment Karlskrona Karlskrona Lund
Platsliggande 9,5 10 10
Tandvisning 10 10 10
Linförighet 9 9 8,5
Fritt följ 9 9 8,5
Platsläggande 8 8,5 8
Inkallande 9 9,5 9,5
Stående 8,5 8 8
Hopp 9,5 9 6
Helhetsintryck 9,5 9 10
Summa 180,5 p 181 p 172 p

 

Lydnadsklass II

Moment Trelleborg Malmö Karlskrona
Platsliggande, dold 10 10 10
Fritt följ 8 8 8,5
Platsläggande 8,5 8,5 8
Inkallande m ställande 7 9 9,5
Stående 8 8 8
Apportering 9 9 8
Fjärrdirigering 10 10 10
Fritt hopp över hinder 6 7 10
Helhetsintryck 9 8 7
Summa 168,5 p 175,5 p 181 p